16 mars 2011

Tweemaandelijksch tijdschrift


Tweemaandelijksch tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en politiek, Volume 4
1898

De Hollandsche Revue


De Hollandsche Revue, Volume 5 p. 486