22 octobre 2007

Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing


zondag 26 augustus 2007


Stichtingsverslag van het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing


Artikel 1
Het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing kent drie types leden:
De Oblaten. Vergelijkbaar met lekenbroeders, het betreft externe leden, sympathisanten en verschijningsvormen die uitblinken door hun ongewild patafysich karakter.
De Ovaten. Dit betreft de voornaamste groep, volwaardige leden die de wens hebben geuit om toe te treden en voldoen aan de voorwaarden onder artikel 2.
De Ornaten. Die hebben een symbolische functie. Het kunnen mensen, dieren of abstrakte principes zijn. Vanuit 'patafysisch oogpunt verhouden ze zich tot de Ovaten zoals die zich verhouden tot de Oblaten. De Ornaten zetelen in de etherniteit, en hoeven aan niemand verantwoording af te leggen.

Kappitel site

Aucun commentaire: