17 avril 2011

Merdre
Adriaan Walraven Engelen, Herinneringen van vroeger en later leeftijd, en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten: ten vervolge op: "Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der 18e en het begin der 19e eeuw"

(Tiel: H.C.A. Campagne 1884) p. 212

Aucun commentaire: