02 février 2013

Caillebotte

‘Ik zal u uitleggen wat dat goud van mij voorstelt,’ zei de doctor met een knipoog. En tegen Bosse-de-Nage: ‘En dan nog iets: ga om de inhalige woorden uit het prognathisme van je kaak te spoelen een klein zaaltje in dat daarvoor is bedoeld. Daar lichten de iconen van de heiligen op. Neem je hoed af voor de Pauvre Pêcheur, maak een buiging voor de Monets, een voetval voor de Degas’ en de Whistlers, kruip in aanwezigheid van de Cézannes, werp je aan de voeten van Renoir en lik het afval uit de kwispedoors onder de lijst van de Olympia!’ ‘Ha ha,’ zei Bosse-de-Nage om kort te gaan instemmend, vluchtte heen en beroofde ons daarmee van de meer enthousiaste blijken van zijn ijver. (A. JArry, Dr. Faustroll, vertaling L. van Nes)

De verzamelaar en schilder die het mogelijk maakte dat, zij het in het klein zaaltje in het museum 'Au Luxe Bourgois', dat daarvoor is bedoeld, de moderne schilders, die Alfred Jarry wel kon appreciëren, werden tentoongesteld, heeft sinds vandaag een klein bijzaaltje gekregen in het Haags Gemeentemuseum, zij het alleen tijdelijk. De schilderijen waaraan Bosse-de-Nage eer moet bewijzen (van Puvis de Chavannes, Manet, Cézanne, Degas, Renoir en Whistler) maakten onderdeel uit van het legaat van de gefortuneerde schilder Caillebotte, die veel van het werk van zijn impressionistische collega’s had aangekocht en zijn gehele collectie in 1894 vermaakte aan de Franse staat. De schilderijen uit het legaat-Caillebotte hingen verstopt achterin in een zaaltje: ‘Il y a aussi une petite salle: ‘l’annexe O. sont deux salles latérales. La salle de dr. (pl. C) comprend le legs Caillebotte’ (K. Baedeker, Paris et ses Environs, Leipzig 1903, p. 320).

Het Gemeentemuseum Den Haag toont in het voorjaar van 2013 (tot 20 mei 2013) het eerste overzicht van in Nederland waarbij de nadruk ligt op de wisselwerking van zijn schilderkunst en de opkomende fotografie – een must voor elke batafysicus. Bij de tentoonstelling verschijnt een kinderkunstboek: Een zondag met Caillebotte. De illustraties zijn gemaakt door de Vlaamse illustrator Ingrid Godon, Toon Tellegen schreef de tekst, hier een afbeelding van een As uit het boek.

Gemeentemuseum Den Haag

Neem je hoed af voor de Pauvre Pêcheur, maak een buiging voor de Monets,

een voetval voor de Degas’ en de Whistlers,

kruip in aanwezigheid van de Cézannes,

werp je aan de voeten van Renoir en lik het afval uit de kwispedoors onder de lijst van de Olympia!

Aucun commentaire: