08 août 2008

croc-a-phynance

Oom Jackie en zijn voorzaten hadden stellig het wiel niet uitgevonden, maar «de croc-a-phynance» was hun niet onbekend gebleven. Er bestaat geen handboek der etiquette, waaruit men kan leren hoe men een einde moet maken aan een beleefdheidsbezoek bij een Indiaans opperhoofd, wanneer men ten slotte meent dat het grapje lang genoeg geduurd heeft.

De vleespotten van Egypte: een sotternij
p. 174
Marnix Gijsen - 1964

Aucun commentaire: