04 novembre 2013

DE PATAFYSISCHE SALON


Huize Frankendael & Co bracht op 2 november 2013 een eresaluut aan Alfred Jarry en de ’Patafysica: de wetenschap van denkbeeldige oplossingen en de wetten van de uitzondering.

Op 28 haha EP traden vanaf 20.30 op:
  • Matthijs van Boxsel OCS (Amsterdam, 1957), Régent du Collège de ’Pataphysique en auteur van De Encyclopedie van de Domheid die inmiddels in zestien landen (volgens de folder van de manifestatie, laten wij het op talen houden) is vertaald. Hij geeft stoomcursussen domheid; het resultaat is overal merkbaar. Hij poogt al jaren de Topografie van de Domheid tot een goed eind te brengen.
  • Atte Jongstra OCS (Wispolia, 1956) is schrijver, gastarchivaris en gastcurator.
  • H.H. Spoorenberg OCS
  • Bastiaan D. van der Velden OCS, Régent du Collège de ’Pataphysique.Lesprogramma: De oorsprong van het begrip ’Patafysica / Geschiedenis en organisatie van het Franse Collège de ’Pataphysique / Julien Torma / Boneless and Economical / De Patafysische kalender / De Nederlandse afdelingen en hun activiteiten; waaronder de Deskundologen van de Insektensekte / Opperlandse erotiek en veel meer.

Ook was er een opvoering van Koning Ubu door de toneelgroep oostpool :
Volgens Liesbeth van Nes: ‘Ubu herlezen van Jarry: de voorstelling van Toneelgroep Oostpool die ik gisteravond in de trailer op Frankendael zag is niet alleen naar de letter overtuigend, maar ook naar de geest. Modern, angstaanjagend. Jarry koos voor marionetten, maar hij had deze enscenering zeker omarmd!’

Aucun commentaire: